אלוהים ישקיף עליך ברחמים והוא שולח לך מלאכי רחמים ויבואו לפניך וינהגו אותך, ותן הודאות לאל לפי שטובה וישועה נתונות לך מן השמים.

חשוב! אסור לחזור על אותה שאלה פעם נוספת, אלא רק לאחר 28 יום. מחר תוכלו לשאול שאלה אחרת.
עכשיו – לבירור התשובה ולבדיקות נוספות, אנו ממליצים לך להתקשר ישירות אל המיסטיקנים הטובים בישראל, הזמינים לרשותך ממש עכשיו בטלפון הבלעדי: 072-2735186
Blue arrow
הורוסקופ יומי בטלפון