אריה 23/7-22/8
Starתחזית שנתית 01/01/2020 - 31/12/2020:


הורוסקופ מזל אריה 2020 -

כללי - התחזית השנתית מבוססת על מיקום הכוכבים יופיטר, סטורן, אורנוס ופלוטו. כוכבים אלו שוהים תקופה של שנה ויותר בכל מזל ולכן יש להם השפעה ממושכת ועמוקה יותר משאר הכוכבים.

יופיטר - כוכב השפע וההזדמנויות, יתארח אצלכם עד לאמצע דצמבר 2020 בבית העבודה והבריאות שלכם, אמור להביא לכם התפתחות חיובית והצלחה רבה בקידום ענייני העבודה. יתכן כי שינויים אלו יהיו כרוכים בנסיעות לחו"ל או בהשתלמות כלשהי. זו תקופה מוצלחת במיוחד למי שעובד בתחום התיירות או נוסע הרבה לחו"ל וגם לכול מי שלומד ובמקביל גם עובד.

סטורן שמייצג גישה רצינית ומחויבות - ימשיך בשנת 2020 את מסעו בבית העבודה והבריאות לכן השנה יתוגמלו אלה מביניכם שהתאמצו יותר בשנה שחלפה והפגינו חריצות, דייקנות ומקצועיות. לעומת זאת מי שיתהולל, קרוב לוודאי שיקרא לסדר.

גם המשך מסעו של פלוטו ישפיע השנה בעיקר על גישתכם לעבודה. יכול לרמז על צלילה עמוקה לתוך פרויקטים בתחום העבודה ואף עודף עבודה.

אוראנוס - כוכב השינויים הפתאומיים והמהפכות בחיים ימשיך בשנה הקרובה לעורר חוסר יציבות בתחום הקריירה ואולי אתם לפני שינוי לא צפוי.

הורוסקופ יומי בטלפון