אחי, דע שאוהביך שונאים אותך בחינם והם בלב ולא ידברו לך, על שקר הם אוכלים ושותים עמך וחושבים עליך רעה, ואתה היבדל מהם בחכמה שהם רוצים לעשות לך כשפים, והתפלל לאל, בקש ממנו שלא יפילך ברישתם ויושיעך ויגאלך.

חשוב! אסור לחזור על אותה שאלה פעם נוספת, אלא רק לאחר 28 יום. מחר תוכלו לשאול שאלה אחרת.
עכשיו – לבירור התשובה ולבדיקות נוספות, אנו ממליצים לך להתקשר ישירות אל המיסטיקנים הטובים בישראל, הזמינים לרשותך ממש עכשיו בטלפון הבלעדי: 072-2735186
Blue arrow
הורוסקופ יומי בטלפון